Regulamin


Dla Państwa bezpieczeństwa wdrażamy szereg działań profilaktycznych, mających na celu zminimalizowanie zagrożenia zarażenia Covid-19. 
 

REGULAMIN DOMU WCZASOWEGO VIS

&1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Wczasowego ViS.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry).
 3. Rezygnacja z pobytu nie upoważnia do zwrotu pieniędzy.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 (nie dotyczy grup zorganizowanych). 
 5. Zatrzymanie pokoju po godz. 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 6. Zgłoszenia rezerwacyjnego klient może dokonać telefonicznie, mailem lub przez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.visjastrzebia.pl.
 7. Po dokonaniu rezerwacji klient jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 30% od całości wartości pobytu.  Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym lub wpłynie później, zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. 

 8. Niestawienie się klienta w obiekcie do 20-stej w dniu przyjazdu oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i utratę zadatku.
 9. Na terenie Ośrodka mogą przebywać jedynie osoby zameldowane.

&2

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 06:00 dnia następnego.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach (nie dotyczy grup zorganizowanych):  
  -śniadanie 8:00-9:30, 
  -obiad 13:00-14:30, 
  -kolacja 18:00-19:30. 
  Wynoszenie żywności ze stołówki wiąże się z dodatkową opłatą.
 3. Opłata za zniszczenie lub zgubienie karty chipowej wydanej w dniu przyjazdu wynosi 20zł/szt.   
 4. Goście indywidualni zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej.   
 5. DW Vis akceptuje zwierzęta za dodatkowa opłatą. Zwierzęta nie powinny być pozostawione same w pokoju. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez hotel, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 6. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Nie przestrzegając zakazu palenia w pokojach, Gość przyjmuje opłatę za dodatkowe sprzątanie pokoju w wysokości 500zł.
 7. Sprzątanie pokoju oraz wymiana ręczników odbywa się tylko po uprzednim zgłoszeniu w recepcji w godzinach 8:00 – 16:00.

&3

 1. Dom Wczasowy Vis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu pozostawionego na parkingu. Parking jest niestrzeżony.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie wyposażenia DW VIS. Załącznik do regulaminu określający koszty zniszczeń jest dostępny w recepcji.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą  odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez 14 dni, a następnie przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, świeczek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie DW Vis pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Domu Wczasowego VIS i Domu Wczasowego MALVIS materiałów pirotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju substancji klejących, szczególnie w postaci zabawek dla dzieci.
 9. Dom Wczasowy Vis świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybszezgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.

&4

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Dom Wczasowy VIS Jadwiga Dzierzęcka z siedzibą: 84-104 Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13, dane kontaktowe: 58 674 96 01, recepcja@visjastrzebia.pl.    
 2. Regulamin DW Vis dostępny jest w recepcji, na stronie internetowej www.visjastrzebia.pl/regulamin oraz w informatorach w pokojach.